Mesane Taşı Nedir

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Mesane Taşı Nedir? Sorusu ile ilgili olarak idrar yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi mesane taşları da genellikle mesanenin tam olarak boşaltılamamasından kaynaklanmakta olup BPH’nin başlıca semptomlarından birisidir. Mesane taşları, mesane içerisindeki idrarın yüksek konsantrasyonda olması durumunda minerallerin oluşturduğu topaklardır. Bunun sonucunda  idrarda bulunan mineraller kristalleşmeye başlar. Oluşan bu taşlar şunlara sebep olabilmektedir:
Mesane Taşı Nedir?

  • İleri derecede enfeksiyonlar
  • İdrarda kan
  • Mesanenin tahriş olması
  • İdrar akışının tıkanması

Hangi Yaşlarda Görülür?

Son Zamanlarda mesane taşları çoğunlukla 50 yasin üzerindeki erkeklerde görülmektedir. Ayrıca gelişmekte durumda olan ülkelerde düşük protein, yüksek karbonhidratlı diyet ve süreğen dehidratasyon (vücudun uzunca süre susuz kalması) çocuklarda amonyumürat taşlarının oluşmasına ne sebeple olabilmektedir.

Tanısı Nedir?

Mesane taşı çoğunlukla tıkanmaya bağlı idrar yapamama belirtileri bulunan hasta olanlarda rastlantısal olarak saptanır. Taşlar tek ya da bir sürü sayıda olabilmektedir. Doğruca karın grafisi, ultrasonografi, ilâçlı böbrek filmi ve bilgisayarlı tomografi taşın saptanmasında kullanılan görüntüleme yöntemleridir.

Sistoskopi (kapalı yolla alt idrar yolunun ve mesanenin gözlenmesi) tam için bazen gerekebilir ve mesane taşının sebebinin belirlenip en uygun tedavi planının yapılmasında yardimcidir.

Belirtileri Nelerdir?

ekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları sık görülür ve aynı sürede bir risk faktörüdür. Taşlar işeme ile atilabilen taşlar olabileceği benzeri, idrar yolunda tıkanma yaparak hastanın idrarını yapamamasına da ne sebeple olabilirler. Idrar yaparken yanma, idrarda kan, göbek altı alanda ağrı sıklıkla mesane taşlarına eşlik eden belirtilerdir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Mesane taşının oluşmasında, mesane çikiminda tıkanıklık, sinirsel işeme bozuklukları, üreyi parçalayan mikroorganizmalarla oluşan süreğen bakteriüri (uzunca süre idrarda bakteri görülmesi), yabancı cisimler, mesane divertikülü (balonlasmasi) ve nadiren de böbrekten düşen taşlar risk faktörleridir. Ayrıca bazı bölgelerde yetersiz ve yanlış beslenme de çocuklarda mesane taşı oluşumuna ne sebeple olabilmektedir.

Tedavi Yöntemi

Mesane taşı tedavisinde etki hastayı taşsız hale getirmektir, fakat aynı sürede varsa idrar yolundaki tıkanıklık nedenini ortadan kaldırmak amacıyla girişimler de yapılabilir. Bunun için hastanın vaziyetine göre kapalı ya da açık ameliyatlar yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlar hastanın alt idrar yolundan girilerek gerçekleştirilir ve taşın alınmasının başka bir deyişle sıra taş oluşumuna ne sebeple durumda olan mesane çikimindaki hastalıklar da (örneğin prostat büyümesi, idrar yolunda darlık benzeri) düzeltilebilir.

Mesane Taşı Nedir? Sorusu ile ve Prostat ile ilgili olarak detaylı bilgi için http://www.prostattedavisi.com.tr/iletisim/ adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Etiketler:, , ,

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz

Size En Yakın Doktor – Tedavi Merkezleri & İletişim Formu