İyi Huylu Prostat Büyümesi

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

Prostat Nasıl Bir Organdır?

Prostat adam üreme sisteminin bir parçası meydana gelen; tabanı mesane boynunun alt kısmına oturmuş tepesi ise distale doğru posterior üretrayI çepeçevre sararak uzanan, şekil olarak kestaneye benzer bir organdır. Normal bir erişkinde aşağı yukarı prostat ağırlığı 20 gramdır. Prostat histopatolojik olarak glandüler epitelial elemanlar ve fibromüsküler stromadan oluşmaktadır.Vesicula seminalisin salgısı ile beraber prostat salgısı, semen sıvısının %80 ini oluşturmaktadır.

Çeşitli siniflamalar yapılmış olmasına karşın McNeal tarafından yapılan sınıflamaya yönelik prostat dokusunun glandüler elemanları santral zon,periferik zon ve transisyonel zon ; non-glandüler elemanları ise anterior fibromüsküler stroma ve preprostatik sfinkter olarak gruplandırılmıştır.çoğunlukla benign prostatik hiperplazi transisyonel zondan köken alırken prostat kanserleri çoğunlukla periferik zondan köken almaktadır.

Prostat hastalıkları kabaca Benign Prostat Hiperplazisi, prostat kanseri ve ve prostatiler olarak değerlendirilebilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi huylu prostat büyümesi

İyi huylu prostat büyümesi dışında önemli konular da vardır bunlara mutlaka göz atmalısınız.

Kötü Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar ?

BPH temel olarak prostat dokusundaki malign olmayan büyümeyi ifade etmektedir.BPH histopatolojik bir tanı olup buradaki prostat büyümesine ne sebeple meydana gelen soylu durum epitelial ve stromal elemanların hiperplazisidir(hücresel sayı artışı).Normalde prostat dokusunun boyutunda puberteye civarı bir değişiklik olmazken pubertede hızlı bir büyüme eğrisi gözlenir ve sonrasında bir daha bu büyüme yavaşlar.40 yaşından ardından iki. bir büyüme eğrisi başlar ve yaş ilerledikçe BPH patolojik tablosunun görülme riski yükselir.

Prostattaki bu yaşla beraber yükselen büyüme insidansının sebebi tam bilinmesede bir takım teoriler bulunmaktadır.örneğin bir takım araştırmacılar prostat dokusu içerisinde yüksek östrojen seviyelerinin büyümeden sorumlu mediatörler ve hücreleri aktive edip protat büyümesine ne sebeple olduğunu ifade ederken ; bazilarida yükselen özgür testesteron (DHT) seviyelerinin prostatik dokudaki büyüme hücrelerini tetikleyerek volüm artışına ne sebeple olduğunu ifade etmektedir.Gerek puberteye civarı gerekse de testisleri alınmış kişilerde sonrasında prostatik dokuda büyümenin olmaması bu iki hormonal teorinin haklılığını desteklemektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler:, , ,

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz

Size En Yakın Doktor – Tedavi Merkezleri & İletişim Formu