Arşivlendi

Prostat Büyümesi Kanama Yapar mı

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Prostat büyümesi kanama yaparmı? Hastada giderek artan idrar yapma şikayetleri meydana çıkar. Idrar basıncı azalır, yavaş ve ince idrar yapma, çatallanma görülür. İdrarın başlaması gecikir, süresi uzar. Durup tekrardan başlama benzeri kademeli idrar yapma olabilmektedir. İşeme sonrası tam boşaltamama hissi olabilir, bu da sık işeme ihtiyacını meydana çıkarır. Gece uykudan uyanıp idrara kalkma görülür, şıklığı her geçen gün artar.Özellikle kış mevsiminde ya da soğuğa maruz kalma, üşütme halinde bu şikayetler çoğalır. Sık olarak idrar yollarında iltihaplanma, işeme esnasında yanma hissi, bazen kanama görülür.

Prostat Nedir?

Prostat her erkekte doğuştan itibaren bulunan bir organdır.

Prostat Büyümesi Kanama Yapar mı?

Prostat büyümesi kanama yaparmıProstat büyümesi kanama yaparmı? sorusunun yanında Prostat erkeklerde idrar kesesinin (Mesane) altında yer alır. Idrar kesesinden çıkarak penisin içinden geçip dışarı açılan idrar yolunu (Üretra) çepeçevre sarar. Testislerin içerisinde bulunduğu torbanın (Skrotum) gerisinde, son bagırsağın (Rektum) önünde yer alır. Prostatın görevi meni salgısını yapmaktır. Cinsel ilişki esnasında testislerden gelen sperm hücreleri ile birleşen bu sıvı boşalma anında penisten dışarı atılır. Prostat üreme işlevinde görev meydan mühim bir organdır.

Prostatın diğer organlarda da olduğu benzeri pek çok hastalığı vardır. En sık görülen hastalıkları çocuk erkeklerde Prostat İltihabı (Prostatit), 40 yaşın üzerindeki erkeklerde ise İyi Huylu Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi = BPH) ve Prostat Kanseri’dir.

40 yaşın üzerindeki erkeklerde vücudun hormonal balansının değişmesi sonucu prostat bezi içerisinde Adenom denilen iyi huylu bir ur oluşur ve giderek buyur. Büyüme hızı oldukça yavaş olup her erkekte farklıdır. Salgı yapan prostat dokusu azalır ve prostat hacmi artar. Bunun sonucunda, hem bir meni miktarı azalır, hem bir de prostatın içinden geçip dışarı açılan Üretra büyüyen prostatın yaptığı baskı ile daralır ve idrar yapmada güçlük meydana çıkar. Mesane de yukarı kaldırıldığı için tam boşaltılamaz, idrar yapma sonrası içerisinde idrar kalır.

BPH 40 yaşın üstünde giderek yükselen oranlarda görülür. 80 yaşın üzerindeki erkeklerde görülme şıklığı % 80 i bulur. bu sırada, Prostat Kanseri görülme şıklığı da giderek artar. Bu sebeple, 40 yaşından bu yana her erkeğin yılda bir kez, şikayeti olmasa dahi, ürolojik muayene yaptırması gerekir.

BPH Tanisi Nasıl Konur?

Yukarıda anlatılan şikayetleri meydana gelen hasta olanlarda makattan parmak ile yapılan rektal muayene  bagırsağın son kısmının önünde yer alan prostat bezinin büyüklüğü, kıvamı, iyi ya da kötü huylu olup olmadığı anlaşılır. Ayrıca idrar ve kan tahlilleri de yapılmalıdır. Kanda PSA (Prostat Spesifik Antijeni) bakılarak kanser olup olmadığı araştırılır. Ultrasonografi ile prostat hacmi tam anlamıyla ölçülür. Böylelikle büyüme derecesi anlaşılır. Ayrıca, mesanenin tam anlamıyla boşalıp bosalmadigi, böbrekler ve idrar yollarında değişiklik olup olmadığı da saptanır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prostat Büyümesi Üre

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Prostat büyümesi üre prostatta üç çeşitli sıkıntı olabilir: büyüme, iltihap, kanser.Bunların ayırt edilmesinde Amerikan ve Avrupa Üroloji Derneklerinin de kabul ettiği yapılması kesinlikle gereken ve yapılması faydalı meydana gelen bir takım araştırma ve muayeneler vardır. Hastaların tümüne, yaşları her halükarda makattan prostat muayenesi ilk basamak olarak yapılması gereken olan kontrol yöntemidir. Burada üroloji eğitimi sırasında alınan tecrübe ile prostattaki büyümenin nitelikleri hekim tarafından değerlendirilerek lüzumsuz testlerden kaçınılabilir. Bundan ardından tam idrar analizi ve PSA(prostat spesifik antijen ) işimi verilen kan analizi ile,hastanın üre ve kreatinin değerlerinin ölçülmesi gerekir. PSA kan analizi kanser amaçlı tek belirleyici olmasa da bizlere kanser taramasında yardımcı meydana gelen mühim tek on testtir. Eğer hastanın yaşı 70 in üstünde ise ve muayenesi normal ise bu test de istenmeyebilir.

Prostat Büyümesi Üre

Prostat büyümesi üre

Prostat büyümesi üre yanında Öncelikle prostatı bir hastalık olarak tanımlamak yanlıştır. Prostat bütün erkeklerde kadın karnından bu yana var meydana gelen göz,kulak, karaciğer benzeri bir organımızdır. Erkekte meninin sıvı kısmını yapımından sorumludur. Prostatın bulunduğu konum ve yapısı itibariyle arzu eder iltihap, arzu eder kanser ister de yaşla beklenen normal büyüme olsun şikayetler daima benzer şekilde gelişir. Prostat hastalıkları konusunda olarak çoğunlukla karşımıza çıkan şikayetler arasında, sık idrara çıkma, idrarın çatal olması, idrar yaparken yanma, idrar yaptıktan ardından mesaneyi tam boşaltamama duygusu, gece idrara kalkma ve idrar yapamama sayılabilir.

Önerilen tedavi yöntemleri Tıpta en mühim noktalardan birisi “primum non nocere” başka bir deyişle “önce kayıp verme”dir. Hiçbir tedavi masum değildir ve her biri amaçlı bir bir doğru tedavi seçeneği yoktur. Bir Takım vatandaşlar amaçlı bir tedavi seçeneği ek olarak uygunken bazıları amaçlı bu doğru olmayabilir. Önce basamakta asla pratik kolay operasyon kararı vermemek gerektiği kanısındayım. Nihai Zamanlarda prostata bağlı tıkanıklıkların tedavisinde nihai derece gösterişli ilaç tedavileri vardır. İnsanlara operasyon seçeneğinin başka bir deyişle sıra bu tedavilerin de olduğunun ve tesirlerinin denenmesi kanaatindedir. Elbette ki, ilaç tedavi alternatifleri yeteri kadar olmadığında prostat ameliyatları gündeme gelmekte. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prostat Büyüme Sınırı

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Prostat Büyüme Sınırı ile ilgili bulgular Prostat değerleri, erkeklerde var meydana gelen üreme sisteminin tek organı ile alakalıdır. İşimi geçtiğimiz sistemin parçası meydana gelen organ mesanenin aşağı tarafında, bağırsakların ön kısmında yer almaktadır. Bu organın basit görevi sperm hücrelerini koruyarak kalitelerini arttırmak meydana gelen sıvıyı üretmektir.

Üretilen sıvının spermlerin kalitesini arttırdığı benzeri sperm hücresinin korunmasını sağlamaktır. Bu organın mühim tek görevi ek olarak bulunmaktadır. O da sfinkter işimi verilen kaşları yöneterek mesane kısmının ağız kısmını kapamak ve dışarı idrar kaçırılmasını önlemektir. Prostat tek dış salgı bezi olarak vazife yapmaktadır. Bu organın içerisinde çinko oranı fazla meydana gelen tek sıvı yer alır. Çinko yeteri kadar düzeylerde olmadığı süre yerine getirilmesi gerekli olan mühim görevlerde akşama olmaktadır. Erkeklerde yaşın ilerlemesi ile prostatta hacimce büyüme görülür. Soylu sorun bu organın hacminde oluşan artma değildir, testlerde normal aralıklarda seyretmeyen değerlerdir. Bu değerlerden biri PSA olarak kısaltılan prostat spesifik antijen düzeyi ifadesidir. Organda yer alan epitel hücresinin ürettiği seminal sıvısında protein yapılı tek çeşit enzim yer alır. PSA değeri normal meydana gelen kişilerde prostat içindeki serum sıvısında tek sürü düşük düzeyde yer alır. Fakat kanın içerisinde yer alan normal değerlerin dışına çıkması prostatta hastalık oluşumunu gösterir. PSA olarak isimlendirilen değerin düzeyi normalde 4 ng /ml nin altında olmalıdır. Eğer ki değer düzeyi belirtilen miktarın ek olarak üst seviyelerinde olursa bu durum hastalık habercisi olarak nitelendirilir. Prostat organında kanser oluşumunun risk düzeyi PSA değerinin normal olup olmamasına bağlıdır. Beckman Couiter değeri sağlık değerlendirilme aşamasında göz önüne alınan tek diğer değerdir.

Prostat Büyüme Sınırı

Prostat büyüme sınırı

Prostat Büyüme Sınırı dışında da

Prostat Nedir? Meydana Gelen Sebepler Nelerdir?

Prostat her erkekte idrar torbasının çıkışında yer alan ve yetişkin ve genç erkeklerde 15-25 gr ağırlığında meydana gelen tek salgı bezidir. Prostat salgıladığı maddeler açısından aslında erkekler için mühim tek yapıdır. İçinde meni olarak bilinen madde geçer ve bu geçiş sırasında meni içinde yer alan spermlerin gelişmesini ve kalitesini artıran maddeleri bu meniye katar. Bu yüzden prostat genç sahibi olunması açısından oldukça mühimdir. Bununla birlikte doğrudan doğruya cinsel aktivite ile rastgele tek ilişkisi bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Prostat Büyümesi BPH Tedavisi

Ekleyen: Prostat Tedavisi Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Uncategorized @tr

Prostat büyümesi bph tedavisi ile ilgili olarak

BPH’ın açılımı Benign prostatic hyperplasia dir.Erkeklerde zaten yaşlandıkça prostatda buyur. Bu büyümenin sebebi bilinmemektedir. Ancak büyümesi amaçlı erkeklik hormonlarına ihtiyacı vardır. Genç yaşlarda hadım edilmiş meydana iştirak eden erkeklerde büyüme gerçeklesmemektedir. 80 yaşına iştirak eden anında hemen her erkekte oluşur.

Prostat büyürken epitel ve stroma da buyur. Bazen bez pek büyük değildir ve sorun stromadaki kaşın, üretrayi ve mesaneyi engellemesinden kaynaklanir.

Prostat büyümesi bezin iç kısmında başlar ve genişler, prostatin kapsül denen dış duvarına baskı yapar. Büyüme hiç tek zaman prostatin dış kısmına taşmaz. Büyümüş prostat kapsül tarafından sarmalanmış olarak kalır. Hekim tarafından prostatmasaji yapıldığında sertlikten ziyade lastik benzeri ve yumuşak tek duygu verir.

Prostat Büyümesi BPH Tedavisi

Prostat büyümesi bph tedavisi

 

Prostat büyümesi bph tedavisi dısında bakılması gerekenler

Prostat Büyümesi

Ürolojide bu hastalığa “BPH” başka bir deyişle Benign Prostat Hiperplazisi denir. Bu hastalık Ürolojinin lokomotifidir, yaşlı nüfusun artmasından dolayı sık karşılaşılan ve tedavi edilen hastalığıdır. Prostat 40 yaşından ardından büyümeye başlar ve gitgide çepeçevre sardığı dış idrar yöntemini sıkıştırır, sıkıştırma neticesi vücuttan atılması gerekli olan idrarın vücuttan dışarı çıkışı (idrar yapabilme) zorlaşır.

BPH Nasıl Tedavı Edilir?

Bekleme:

Hafif ve rahatsız edici olmayan belirtilerle tedavi yapmadan beklenebilir. BPH’nin prostat kanseri riskini arttırdığına konusunda haber yoktur.

Bekleme boyunca yapılması gerekenler nelerdir?

Sıvı kısıtlaması: Akşam 7’den hemen ardından sıvı alımı kisitlanmalidir.

Alkol kısıtlaması: Alkol idrar yapımını artırır ve prostat bezinde dolgunluk yapabilir.

Egzersiz: Hareketsizlik idrar birikimine ne sebeple olur.

Sıcak ortam: Soğuk gökyüzü idrar birikmesine ne sebeple olabilmektedir.

İlaç Tedavisi:

Orta şiddete civarı meydana iştirak eden BPH’da ilaç tedavisi yapılır.

Alfa blokerler: (Terazosin, Doksazosin, Tamsulosin, Alfuzosin) hipertansiyon amaçlı geliştirilmiş, fakat BPH’ya karşı tesiri saptama edilmiş ilaçlardir.

Mesane tabanı ve prostatta yer alan kaşları gevşeterek idrar yapmada kolaylık sağlarlar.

İlaca başladıktan 1-2 zaman içerisinde tesirleri başlar ve BPH’li erkeklerin %75 ‘inde etkili olurlar.

Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, sersemlik, meninin mesaneye kaçması benzeri hemen yan etkiler görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Size En Yakın Doktor – Tedavi Merkezleri & İletişim Formu