Arşivlendi

Prostatit Nasıl Teşhis Edilir

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Prostat iltihabı teşhisi hastanın öncelikle analizini alarak hastalıktan şüphelenir, doktor biraz dedektiflik yapar. Belirtiler doktoru yönlendirir, yol gösterir. Ama bunu diğer hastalıklardan ayırt edebilmek adına bazı laboratuvar bulgularına ihtiyaç duyulur. Bunlardan idrar tahlili öncelikle yapılmalıdır. Daha sonrasında da prostat bezi iltihabını belirlemek için prostat muayenesi yapılır. Ve daha sonrasına da 4 bardak testi adını verdiğimiz 4lü bir idrar ve sekresyon alma, örneği alma ve bunun hem mikroskobik olarak incelenmesi hem de bakteriyel incelenmesi gerçekleştirilir.
Prostatla ilgili bazı marker’lar da bu iltihapla yükselmiş olacaktır. Gene hastada beyaz küre dediğimiz kan sayımında beyaz küresi yükselmiş olabilir. Akut formunda kronik bakteriyel prostatit değilse semptomlar daha sinsi seyreder, daha yavaş seyreder; ama gene akuttaki gibi semptomlar vardır ateş yoktur ama adale ağrıları vardır, bunun teşhisi biraz daha uğraştırıcıdır. Mutlaka 4 bardak testinin kronik bakteriyel prostatiti tespit etmek için kullanılması lazımdır. Eğer abakteriyel bir prostatitse eğer o zaman bu kültürlerde üreme gerçekleştirilmeyecektir ancak prostattan alınan sekrette görülen hücreler –‘nin(1.35) sayısı çok olacaktır. Bir de hastanın muayenesinde de temasla gene bunu bilmek hissetmek mümkün olacaktır.

Prostatın görevi nedir

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Prostat idrar torbası ile dış idrar yolu arasında bulunan ceviz büyüklüğünde 18-20 gr ağırlığında bir organdır. Temel görevi yardımcı seks organı olmasıdır ve meninin sıvı kısmını oluşturmasına yardım eder ayrıca erkeklerin enfeksiyon kapmasını önleyen bir işlevi var. Yaş ilerlemesiyle birlikte büyüyen bir organdır.

Yaklaşık 25-30 yaşından sonra büyümeye başlar. Ancak esas bulgularına halkın prostat hastalığı dedikleri bulguları 50 yaş civarında ortaya çıkmaya başlar. İşlevini yitirme biçiminde algılamamak gerekir. O yaşın getirdiği işlevlerini sürdürür ancak organ olarak hacimsel olarak büyür. İlk bulgularını da idrar yaparken yaşanılan zorlukla birlikte gösterir.

Prostat tedavisinde hangi cerrahi yöntemler kullanılır?

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Selim prostat büyümesinin tedavisinde, cerrahi tedavisinde yani operasyon ile olan tedavisinde doktorların ve hastaların aralarından seçim yapması gereken temelde iki tür ameliyat mevcuttur. Bunlar açık ve kapalı ameliyat olarak ayrılmaktadır. Açık ameliyat göbeğin altından yapılan bir kesiyle mesanenin dışından ya da içinden prostata ulaşmak ve kabuğunu bırakmak suretiyle prostatın büyümüş olan dokularını, et parçalarını bütün halinde çıkarıp dışarıya almaktır. Açık ameliyat elbette bir yara ağrısı, bir kanama, yara iltihabı gibi riskler barındırmaktadır ve ameliyattan sonra ortalama olarak 5 ile 7 gün sondalı biçimde kalmak gibi bir durum söz konusudur. Kapalı ameliyatlarsa temelde iki grupta incelenebilir. Birisi klasik olarak uzun senelerdir uygulanan tur olarak adlandırılan, prostatın kamışın deliğinden girilerek adeta bir kabağın içini oyar gibi prostatın büyümüş olan dokularını oyarak parçalar halinde dışarı çıkartmaktır. Bu elektrikli bir yöntemle yapılır ve tur ameliayatı adı verilir.

Son derece güvenilir, uzun yıllar boyunca denenmiş ve faydalı bir operasyondur. Buna alternatif olarak belki son 10 yılda daha geliştiğini söyleyebileceğimiz lazerle prostat buharlaştırması ameliyatı vardır ki bu aslında yine kapalı yolla kamış deliğinden girilerek yapılmakla birlikte kanamanın daha az olması, sondanın daha az süre kalması ve bazı zamanlarda çok mecbur kalındığında lokal anesteziyle de yapılması gibi farklı özellikler taşımaktadır.

Prostat neden büyür

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Prostatın en sık görülen hastalığı olarak ifade edebileceğimiz selim yani kanser olmayan prostat büyümesi genellikle 40lı yaşların sonlarından itibaren başlayan ve hemen hemen her erkeğin yaşayabileceği bir durumdur. Ancak her erkeğin başına gelmekle beraber bu büyüme fazı büyüme süreci hepsinde aynı hızla büyümediğinden aynı şikayetlere aynı yaşlarda sebep olmayabilir. Bazı zamanlarda küçük yani örneğin 40 gr kadar bir prostatın sonda takmayı zorunlu kılacak kadar ağır şikayetler yapması yanında bazen 150 gr bir prostatın hiçbir şekilde şikayet yaratmadığı da görülebilir. Dolayısıyla önemli olan, birtakım şikayetlerle hastanın doktora başvurması ve prostatının araştırılarak durumun incelenmesidir.

Prostatın büyümesine neden olan etkenler sorulduğunda genelde hormonal faktörler sayılmaktadır. Yani belli bir yaştan sonra vücutta erkek ve kadın hormonlarının dengesinde bir değişim olmakta ve bu hormon dengesine duyarlı olan prostat bezinin hücreleri de büyümeye başlamaktadır. Çok yoğunlukla sorulan bir soru da ayakta yapılan idrarın prostat büyümesine neden olup olmadığıdır. Kesinlikle böyle bir durum yoktur. İnsan ne kadar yanlış davransa, ne kadar sağlıklı olmayan şeyler yese içse hayatı ne kadar düzensiz yaşasa da prostatın büyümesini etkileyemez. Bunlardan biri de ayakta yapılan idrardır. Ayakta idrarın başka zararları olabilir. Mesanenin, idrar torbasının tam boşalmaması gibi örneğin, içerde artık idrar kalması gibi zararları olabilir. Ancak prostat büyümesine bir etken değildir.

Prostat kanserinin ne tür belirtileri vardır

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Prostat kanserinin kendi başına semptomları çok nadiren görünüyor, çünkü prostat kanseri belirti verecek düzeyde de büyüdüyse geç kalınmış oluyor. Temelde prostat bezine ait olan şikayetler ki iyi huylu büyümede de bunlardan bahsetmiştik, geceleyin idrara çıkma, idrarımızı zor yapmak, yanma hissi ile yapma, tam boşalmama hissiyle birlikte boşalma esnasında yani meninin boşalması esnasında ağrı ya da meninin kanlı gelmesi uyarıcı belirtilerdir ama temel olarak dikkat edilmesi gereken konu prostat kanserinin belirtisi yok kabul etmemiz gerek. Dolayısı ile prostat kanseri için 50 yaşını aşmış her erkeğin mutlaka psa testi yaptırması gereklidir. Şikayetlerimizi beklemememiz gerekir. Bu testleri psanın dışında bir ultrasonla kombine ettiğimizde bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Çünkü hem iyi huylu prostat kontrolü yapıyoruz hem de prostat kanser parametresini psa sayesinde görmüş oluyoruz. Psa’da bir anormallik olursa ancak o zaman doktor ürologun tuşayla muayene etmesi faydalı olur. Bunun dışında yaptıracağı başka herhangi bir test yok. Oldukça basit check up’larla prostat belirtilerimiz ortaya çıkabiliyor.

Prostat kanserinin evreleri nelerdir

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Bir biyopsiden gelen derecelendirme olarak adlandırdığımız greyzone skalasına dayanarak bir derece belirlenir. Bu 0 ile 10 arasında değişkenlik gösteren bir derecelendirmedir. Patolojiden gelen bu skor eğer 7nin altında ise iyi huylu olan bir kanser, 7’nin üzerinde ise kötü olan, daha doğrusu hızlı yayılma eğiliminde olan bir kanserle karşı karşıyayız demektir.

İkinci aşamada evre adını verdiğimiz hangi boyutta bir kanserle karşı karşıya olduğumuzu saptamamız gerekli. Bunun için zaten ultrason esnasında transrektal ultrason esnasında prostatın görüntüleri ortaya çıkar. Kanserin ne tür bir boyutta olduğu, bu prostatın ne kadarlık bir kısmına yayıldığı, hacminin ne kadarında kanser hücresi olduğu görünebilir. Bunun dışında hastalarımıza mutlaka tomografi, batım tomografisi çektirmekteyiz.

Çevresindeki dokulara sıçraması olup olmadığını, lenf sistemine sıçramış olup olmadığını kontrol ediyoruz. İkinci aşamada da eğer herhangi bir risk görürsek, ki bu riskte psa değeri 10’dan yüksek olan hastalardadır, kesinlikle kemik sintigrafisi dediğimiz testleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel amacımız prostat kanseri iki adet çok önemli bölgeye atlamakta vücutta. Bunlardan biri bel kemiği, diğeri de lenf sistemidir. Bu iki bölgeyi de mutlaka kontrol etmemiz gerekmekte tedaviden önce. Eğer bunlardan herhangi birine sıçrama mevcutsa o zaman ileri boyutta, ileri evre veya D evresi adını verdiğimiz prostat kanseriyle karşı karşıyayız demektir. Bu noktalarda sıçrama yoksa, erkenden tanı konulmuş bir prostat kanseriyle karşı karşıyayız demektir. Tedavi alternatiflerini de bu evrelere göre belirlemekteyiz.

Prostat kanserinin erken teşhisi mümkün mü

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Normal koşullarda 50li yaş grubundaki tüm erkeklerin prostat bezleri büyür. Ancak bu büyüme her erkekte benzer belirtilere yol açmaz. Bizim için önemli olan idrar yapmadaki çekilen zorluklar, geceleyin idrara çıkma yoğunluğundaki değişme erkeklerdeki, idrar debisinde oluşan azalma, ileriye doğru rahatça idrar yapamama hissiyatı ya da idrarını bitirdikten sonra mesanesini tam boşaltmama hissi gibi şikayetler başlayınca mutlaka kişilerin doktora müracaat etmeleri gerekir. Burada önemli olan detay, prostatın 2 tane önemli rahatsızlığı vardır ki yaşla artar.

Biri iyi huylu olan prostat büyümesi, diğeri ise prostat kanseri diye adlandırdığımız kötü hastalığıdır. Kötü hastalık genelde şikayet vermez, şikayet vermeden yakalamaktır esas olan amaç. Ki erken tanıyla doğru tedavileri %100 yapabilelim. Ama iyi huylu büyümeyi de bir yandan da kontrol etmek gerekir çünkü birbirinin içine geçen iki hastalık bu. Kişilerden beklentimiz 50li yaş grubunda kesinlikle yılda bir genel checkup içerisinde hem iyi huylu prostatlarını kontrol ettirmeleri hem de kanser açısından psa adını verdiğimiz kanser parametrelerini mutlaka kontrol ettirmeleri gerekir.

Özellikle halkımızda erkeklerde olan korku, parmakla yapılan rektal muayene korkusu. Bugün için ancak ihtiyaca dayanarak yapılan bir bulgu. Bundan dolayı erkekler çok daha rahat, çok daha korkusuz biçimde üroloğa gelebilirler. Ancak bir risk olması durumunda tuşa yapılmakta. Bundan çok daha gelişmiş olan testlerle kontrol ederek erken tanıya varmak mümkün.

Prostat kanseri nasıl teşhis edilir

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Prostat kanserinin teşhisinde en önemli parametre, prostat spesifik antijen adı verilen baş harfleriyle psa adı verdiğimiz bir kan testi, uyarıcı olan bir etkendir. Bu psa testimiz kansere özgün değildir.

Prostat bezinin kendisinin ürettiği bir proteindir. Bu nedenle tüm erkeklerde psa bir değer gösterir. Bu değer genellikle laboratuvar parametreleri olarak baktığımızda 0 ile 4 arasında normal olarak kabul edilir. Ama yaşa göre bir skala da söz konusudur. Örneğin, 40 yaşında birinin psa’sı en fazla 2,5 olarak kabul edilebilir. 0-4 arası normal kabul edilse bile 40 yaşına kadar 2,5, 50 yaşına kadar 3,5 değerleri normal olarak kabul edilir. Bu değerlerdeki artışlar, örneğin psa’sı 5 çıkan bir erkek kesin kanserdir demek değildir. 4 ile 10 arasında çıkan değerleri biz gri aralık olarak adlandırıyoruz yani şüpheli aralık diyoruz, greyzone olarak ingilizlerin tabir ettiği gibi. Bu şüpheli aralıkta teşhisimizi kolay hale getirmek için psa’nın özel bir başka bir formunu daha inceliyoruz. Bu form serbest psa olarak adlandırılan bir formdur. Dolayısıyla kişiler çok daha doğru bir işlem yaptırmak istiyorlarsa psa testlerini serbest ve toplam psa olarak ölçtürmeleri gerekir. Serbest ve toplam psa oranının %25’in üstünde çıktığı durumlarda kanser şüphesi yok demektir. Yani örnek olarak farz edelim ki 47 yaşındaki birinin psa’sı 4,5. Eğer serbest ve toplam psa oranı %25’in üstündeyse bu 4,5 değeri korkutucu sayılmaz. Ancak %20’lerin altında bir değer ile karşılaşılırsa o zaman şüpheli bir duruma düşer bu kişi. Şüpheliden kasıt, kanser açısından riskli grupta bulunmasıdır. Eğer bu risk çok ise o zaman –(2.17) dediğimiz parmakla muayeneyi gerçekleştiriyoruz ve şüphemiz devam ettiği taktirde kesin tanıya gitmek için mutlaka biyopsi yapıyoruz.

Prostat kanseri nasıl tedavi edilir

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Ablatherm hifu 1big70 yaşın üstünde bir erkekte ciddi derecede büyük operasyonlar yapılması bugün tavsiye edilmiyor. Aynı şekilde kişinin erkeklik gücü de tedavi planlamasında oldukça önemli. Zira prostat kanseri sebeplerinde değindiğimiz gibi erkeklik hormonuyla direkt olarak ilişkili. Tedavide birçok aşama var. Erken tanındığı zaman ve kişinin yaşı gençse, yaşam beklentisi 10 yılın üstündeyse bu kişinin, kesinlikle radikal prostat cerrahisi denilen açık ameliyat ya da bazı kapalı ameliyatlarla prostatın olduğu gibi çıkartılması söz konusu. Bunu kabul etmeyen ya da evresi daha da ileride olan hastalarda ise radyoterapi denilen ışın tedavileri veya bugün yüksek teknolojili yüksek enerjili ultrason dalgaları ile kanser tedavileri yapabiliyoruz.

Etraf dokulara atlayan prostat kanserinde en ileri evre olarak adlandırdığımız D evresinde ise mutlak suretle hormon tedavisi uygulamamız gerekir. Hormon tedavisinin amacı erkeklik gücünün bitirilmesi yitirilmesidir. Bir kadının menopoza girmesi gibi erkeğin de andropoza sokulmasıdır. Bu da iki yolla gerçekleştirilir. Ya ilaçla yapılabilir ya da kişinin testislerinin cerrahi olarak çıkartılmasıyla olabilir. Burada alternatif tedaviden kastımız yeni teknolojili bu tedavilerde başarı oranları çok yüksek.

Yalnız doğru endikasyonla yani doğru kişiye bu tedavileri uygulamak gerekir. Mesela, erken tanı konulmuş bir prostatta, prostat kanserinde erken tedavi adı verilen highfoo, high intensity focus ultrason adı verilen yüksek enerjili ultrason enerjisi veya terapi denilen poponun içinden konulan radyoaktif çekirdeklerin başarı şansı %90’lara ulaşmaktadır. Ancak buna mukabil etraf dokulara yayılmış, metasdaz yapmış olan bir prostat kanserine bu tedavilerin uygulanması da herhangi bir başarı getirmeyecektir. Bu nedenle de doğru kişiye doğru tedaviyi yapmak en çok başarıyı getiren unsurdur.

Ablatherm Hifu | Prostat Kanseri Tedavi Cihazı

Prostat iltihabının belirtileri nelerdir

Ekleyen: Andromed Ltd. Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Sıkça Sorulan Sorular

Prostat iltihabının semptomları bu enflamasyona, iltihaba bağlı semptomlardır genel itibarı ile. Akut prostat iltihabında ilk rastlanılan idrarla ilgili olan bulgulardır. Bunlar idrara çok sık gitme, idrar yaparken yanma hissi, tam olarak idrarı yapamama hissi, geceleri idrara kalkma, bununla birlikte de prostat bölgesine yansıyan ağrılar. Bunlar daha çok testis denilen yumurtalıkların alt kısmına yansıyan ağrılar bazen rektuma yani makata yansıyan ağrılar olabilir bazen de mesane bölgesinde yanma hissi, ağrı olabilir.

Akut prostat bezi iltihabı devam ederken ateş de görülebilir hastada. Adale ağrıları olabilir, eklem ağrıları olabilir. Özellikle bel bölgesinde bel ağrıları olabilir, bazen dizlere vuran ağrılar olabilir, halsizlik, yorgunluk hissi olabilir, bazen de yine sendrom olarak erken boşalma gibi bazı seksüel sorunları da beraberinde getirebilir.

Size En Yakın Doktor – Tedavi Merkezleri & İletişim Formu